Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.05.07

MÉDA: A KÖNYV (SZEMÉLYES BIBLIA)

 

Mindenkinek van "könyve", személyes Bibliája, ami maga az Élet. Azt a sorsot éljük, amit megfogalmaztunk, amit elvállaltunk. Mindenkinek van szenvedéstörténete, hiszen a fizikai Világ fájdalommal teli, nem úszhatjuk meg könnyedén. Ezek a történetek élnek, köztünk járnak. Meríthetünk belőlük, tanulságként szolgálnak. A Bibliában is sok ilyen tan(tétel) fogalmazódik meg. Leírták, feljegyezték azok, akik közel kerültek Istenhez, ahhoz a Létállapothoz, amely makulátlan, tiszta, eredendő. De! Ma is élnek olyanok, akik ilyen szinten értekeznek, akik magas tudati frekvencián mozognak. Bárkiből válhat messiás, aki végigjárta az utat. Az alázat és a Becsület útját. Aki kiüresedett, lemondott, áldozott. És tanult. Tanított. Fejet hajtott az Isteni akarat előtt. A maga hasznát nem nézve. A Biblia sokaknak menedék; feltöltődnek, Hitet kapnak. Biztonságot nyújtanak számukra a gondolatok. Fontos, hogy megvizsgáljuk, miképpen válhatunk jóvá általuk, hogyan ültethetjük át az Igazat, ma, a mába.......A Biblia "könyveket" jelent. "Sok könyvet". Szent Iratokat. Akik írták, akik tollak voltak Isten kezében, feljebb kerültek egy magas, tiszta, erkölcsös létbe, ahonnan lehozták az igéket, és közreadták. Nekünk. Mindenkinek. Okulásként.  

A Könyvek, a Szavak: egyéni fejlődésünket szolgálják. Segítik a megvilágosodást. Az egész Föld egy nagy gyülekezet, nincs szükség elkülönülésre. Mindenki élő legenda, mindenki hordoz keresztet. A "kereszt" számomra utat jelent (majd) elágazást. Olyan pontot és KERESZT(eződést), ahol az Ember eldöntheti, merre tovább? Hogyan tovább? Mivé válik? Mit választ? Kit kér? Mire teszi le voksát? Istenre, vagy másra? A magas tudati szintre, vagy marad az anyag rabságában? Fontos kérdések.......fontos válaszok, amelyeket Életünk során kutatunk. Felelősségteljesen. 

A gondolatok mindenkire máshogyan hatnak, mindenki más-más időintervallumban dolgozza fel azokat, mégis egyformán. Egy könyv sokaké lehet. Egy könyv mindenkiről szólhat. Azért vagyunk itt, hogy megírjuk személyes történetünket, a saját Bibliánkat, ezzel együtt másokét is vizsgáljuk. Lássuk, mennyire színes a Világ. Mennyi felfedezni való vár. Aki közel jár az Isteni Alapegységhez, aki BENNE ÉL, megkapja a Tudást. Számára ez (a) jutalom, egyben feladat. MISSZIÓ. Közvetítés, levetítés. ADÁS. Osztás. Nem kell sehova menni érte, mert Bennünk él. Belénk van KÓDOLVA az EGÉSZ. Ha alázattal odafordulunk, ha Tiszta Szívvel kutatjuk, megleljük az okát. Dekódoljuk. Lefordítjuk. Maivá és Emberközelivé tehetjük. A Biblia receptes könyv. ÉLETRECEPTEK TALÁLHATÓAK BENNE. Tudatosodásunkat segítik. Istenhez, az EGY-séghez kerülünk közelebb - Nyitott Szívvel. Emeli a belső szintet. Az erkölcsi nívót. 

Most is a személyes Bibliánkat írjuk. Ebben a pillanatban. Az Életünkkel szolgálunk, szembesítünk. Őt örökítjük. Ezt tesszük láthatóvá. Fizikai alakban is. A Kincsekért le kell menni a mélyre, be kell hatolni a sűrű sötétbe. Mert a Fény, az IGAZI FÉNY ott válik láthatóvá. Ott találunk rá. A barlang bennünk van. Belül kell mélyre ásni. A legvégsőkig elmenni. Hogy aztán onnan emelkedhessünk fel. Feljebb, minél közelebb Istenhez. A Tudáshoz. A szellemi Édenhez.

Ahhoz, hogy megvilágosodjunk, hogy rájöjjünk az Igazságra, útra kell kelni. El kell indulni. Elhagyni mindent, ami nem szolgál. Éveket, évtizedeket eltölteni a "pusztában", az anyagtalan valóban, és csak a Szellemi Igékkel foglalkozni. Le kell mondani az anyag csábításról, a kényelemről. Át kell élni: VALÓJÁBAN, amit nekünk írtak. Amit Nekünk diktáltak. Mankó, segítő a SZÓ. Életmentő, útmutató. Segítenünk kell a fejlődést, támogatni az előrelépést. Személyes Bibliánkkal hozzájárulni a Világ Létezéséhez, fenntartásához, a SZERETETHEZ.     

 

méda rb. heart 

https://www.facebook.com/damaimagazin/

damai-lehet-jo.jpg