Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.08.03

MÉDA: KÉRDÉSEK SZELLEMI VEZETŐKNEK

 

Aki ismeri ezen kérdésekre a választ, biztosan Őérte él.........

 

Hányan foglalnak helyet (jelenleg) a Szellemi Rendben?

Kik a döntéshozók?

Hogyan néz ki az a helyiség, ahol az Isteni Törvények születnek? Hány "szék" van jelenleg? Honnan nyílik a csarnok? 

Mindig üléseznek, vagy vannak szünetek? Most éppen mi a helyzet? 

Hányan nincsenek (jelenleg) földi, fizikális testben? (A döntéshozók közül......)

Kik azok, akik a Földön, testekben foglalnak helyet, s akik a Rendből (az Isteni mintából) származnak? Mi a nevük? Hol élnek? Hogyan oszlanak el területileg? Csak a Földön teljesítenek szolgálatot? Meddig terjed a ható- és hatáskörük?  

Milyen gyorsan érvényesülnek ezen szellemi döntések a Földön, fizikális viszonylatban?

Mennyire "előre" van meg az, hogy mi lesz a Földön / minek kell történnie / anyagba sűrűsödnie - tanulságként, tükörként? 

Jézus hányszor született újra / hányszor öltött testet? Biztos, hogy a második eljövetelre várunk / várnak?

Milyen más dimenziókban valósul(t) meg a "megváltás"? Csak a Földön, vagy egyetemesen? 

Hogyan lehet elérni a Krisztus-tudatot, mi kell hozzá, miről kell lemondani, milyen frekvencián (értéken) valósul meg eme állapot? Elbírja a test, az anyag ezt a magas szintet, vagy jelentkezhetnek fizikális tünetek? Ha igen, melyek ezek?  

Hány hertzen rezeg Isten, az isteni minőség? Milyen frekvencián él? Lehet-e mérni? Ki tudja megmérni? Van-e rá módszer, eszköz, műszer? (Vagy csak találgatni lehet?) Megengedett a földi ember számára, hogy eme szférába betekintést nyerjen, s elérje a legmagasabb minőséget?    

Hány hertzen valósítható meg az EGY-ség / az Aranykor? A földi ember elbírja-e? Főként a mai kor embere, aki megragadt az anyagi szinten, és még (jórészt) alvó.......  

Ezt a magas rezgésszámot elbírja-e az anyag (a földi, fizikális színtér), vagy bedől és szétesik?

Mit kell tenni azért, hogy ne semmisüljön meg a fizikális viszonylat (pl. a Föld); hogyan lehet úgy rezgésszintet emelni, és ezáltal elérni az áhított Aranykort, hogy megmaradjon az anyagi sík?    

Mi tartja össze a fizikális viszonylatokat; milyen erő? Milyen kohézió/törvényszerűség szükséges a Föld (és az Egyetem) együttes működéséhez?

Miért van szükség földi színtérre? Miért nem elég a szellemi szféra? 

Milyen állapotokat készítünk most elő? Meg lehet-e pontosan mondani, mikor lép(t)ünk át a küszöbön, az Aranykor felé, vagy ez egy folyamat, melynek megannyi stációja van? 

Ki mondja ki, mikor(tól) kezdődik az Aranykor, egy új korszak, Isten kora?  

Mi az, aminek feltétlenül be kell dőlnie előtte? Ami nem vihető át? 

Volt-e valaha Aranykor (Éden) a Földön, fizikális viszonylatban, vagy mindez egy magasabb tudatállapotban valósult meg (ami jelenleg is él), és amire mi (aranykoriak) emlékszünk?

Ha megvalósul (újra) az Aranykor, az nem csupán szellemi síkon / egy magasabb tudati Rendben jön létre? (Bár szerintem ez mindig is élt, csak mi nem vagyunk még ott.......) 

A Föld milyen pozícióban helyezkedik el a Világegyetemben; milyen kategóriának számít? Alacsonyrendűnek, esetleg már középszinten tart (ha az együttes tudati fejlődést vizsgáljuk.)

Hol van az Egyetem legmagasabb szintje (ami nem fizikális sík), vagyis az Univerzum tudat feletti, vagy legmagasabb tudati állapota? 

Isten csak ennek az (ismert) Univerzumnak a teremtője, felügyelője, vagy más, párhuzamos dimenzióknak is? Hol élnek ezen dimenziók? Mit kell róluk tudni?

Istent ki teremtette? Van-e "szülőatyja", elgondolója? Van-e magasabb Rend nála?  

Ha dualitás van, ki az Istennő? Róla miért nem beszélünk? Neki mi a dolga, feladata? Hogyan egyesültek? IS-TE-ÉN, amiben a Te+Én analóg....... (csak az analóg rendszerek képesek egyesülni.....)

Hogyan lehet a Földre hozni a Szellemi Kincseket? Minek a segítségével örökíthetjük át a Szót, az igét? Mi az, ami feltétel nélkül tárolja? Milyen folyamaton lehet (kell) végigmenni azért, hogy hozzáférjünk ezen ismeretekhez? Mivel egyidősek ezen tételek? Állandóak, vagy mindig változnak?

Változnak-e az univerzális törvények, törvényszerűségek, vagy mindig ugyanazok? Amióta világ a Világ........

Ha változnak, ki dönt felőlük? Hányféle törvényszerűség uralkodott már a Földön / Világegyetemben? 

Isten fejlődik-e? 

Ha Isten az ő képmására teremtette az embert, Isten volt-e valaha ember? 

Honnan az ismeret(e)? Honnan tudja, hogyan kell teremteni, s hogyan kell megalkotni pl. az embert, az emberi szervezetet? Gyakorolta-e korábban ezt a műveletet, vagy minden "zsigerből" / az eredendőségből származik? Neki volt / van-e mestere? Ki az? (A mesternek is kell egy mester.........)  

Létezhetett-e már korábban ilyen megnyilvánulási forma? Esetleg egy másik Világegyetem - a Nagy Bumm előtti időszakban? 

Minek a mintájára született a Föld? 

Miért pont ezt a nevet kapta a bolygó? Lehetett-e volna más is? Ki nevezte el Földnek? :) 

Ha elérjük a legmagasabb állapotot, amit itt el lehet érni, megszűnik-e az emberi forma / létmód, s "csak" szellemi aspektusokként működünk tovább? Ha igen, milyen feladataink lesznek (ott)? 

Ön volt-e már szellemi aspektusban, vagy mindig a létforgatagban (szamszara) foglalt helyet, a születés-halál-köztes állapotok körforgásában? Ha volt "csak" szellemi teremtmény, mire emlékszik? Volt-e formája, alakja, vagy csupán energetikai halmazként, sziluettként nyilvánult meg?

Milyen tudást, ismeretet hozhatunk a Szellemi Rendből / mintából, s milyet a köztes állapotokból?

Mi történik velünk a köztes állapotokban, meddig tart egy-egy ilyen átmenet?

Kivel és hogyan beszéljük meg azt, hogy mikor öltünk újra testet, hová jövünk, kikkel élünk?  

Buddha valóban megvilágosodott? Ki mérte meg (azt) az állapotot, amire rámondhatjuk, hogy ez valóban a megvilágosodás állapota? (Hawkins szerint 1000-es értéken rezeg......)  

Hány hertzen rezeg a megvilágosodás állapota? - pontos frekvenciaszám / hányados érdekelne........  

Ő hányszor született újra? Milyen nevekkel érkezett a Földre? Élt-e más bolygókon / síkokon? 

Halála után (közben) kilépett-e a létforgatagból (szamszára), vagy újra kell(ett) jönnie?

A szamszárából való kilépés nem egy folyamat, amit fizikális viszonylatban is el lehet érni, elő lehet készíteni, s a tényleges kilépés nem más, mint a mi legmagasabb tudatállapotunk (elérése)?

Ki dönt arról, hogy vissza kell-e jönnünk, avagy nem?

A megvilágosodás állapota (amit itt annak neveznek) csak a Földön a legmagasabb érték és állapot, vagy máshol is, más dimenziókban, szférákban? 

Biztos, hogy ez a legmagasabb állapot? 

Ha az emberi élet szenvedésekkel teli, miért nem szüntetjük meg a szenvedést? + Akkor miért jön ide annyi ember / lény, ha tudja, hogy úgy is szenvedés vár rá? Ki találta ki a "szenvedés" fogalmát? 

Hogyan lehet az, hogy vannak, akikre nem igazán hatnak az öregedési folyamatok?

Mindenki hagy maga után testet?  

Ha a vágy húz a Földre, s ez generál testet öltést, újraszületést, hogyan érhetjük el a vágynélküliséget? Ha elérjük, vagy mindenki eléri eme állapotot, lesz-e még Föld / tanulóbolygó, vagy akkor már egyáltalán nem lesz rá szükség? (Hiszen nem kell vágyat kielégíteni, ergo színtér sem kell hozzá....?) 

Az ikerlelkek egyesülése után (közben) megmarad-e a fizikális test, vagy szellemi rendben foglalunk helyet tovább, magyarán, megszűnik-e (számukra) a létforgatag? Kik azok, akik ezt már meg tudták tenni? (Szerintem senki..... kivéve Is-Te-Én-t...... )

Milyen szellemi értekezések, döntések, tervek készítik elő a testet öltést, az újraszületést? 

Ki enged el bennünket (ide)? Milyen ígéretekkel / kötelességgel / szerződéssel / szövetséggel jövünk?

Ki írja a szellemi szerződéseket? Kik az aláírandó felek? Ön mit írt alá, mielőtt (miközben) idejött? 

Biztos, hogy mindenről testet öltésünk előtt döntünk / döntenek? 

Hogyan írható felül a karma? Mennyi energiát kell megmozgatni érte? Mindenki képes rá? 

Miért akarja minden korszakban megtapasztalni magát fizikális viszonylatban (is) Isten? Lesz-e olyan korszak, melyben erre már nem lesz szükség(e)? Akkor már nem is lesz emberi forma a Földön, vagy más testi viszonylat? Kell-e fizikális színtér mindehhez, vagyis kell-e (a) Föld? 

Ha minden korszak Isten tudatállapotának megnyilvánulása, akkor miért van Kali-juga (démoni korszak)? 

Hogyan testesül meg a Szó? 

Jézus az egész bolygót, s minden egykori + jelenlegi + jövőbeni embert megváltott? Hatása kiterjed-e az egész Univerzumra (és azon túl), vagy csak a Földre?

Ha Isten Ádám oldalbordájából teremtette Évát, akkor Éva nem ugyanaz, mint Ádám? 

Isten egyidős az Univerzummal, vagy idősebb? Ha idősebb, s Ő volt előbb, mit csinált, amikor még nem volt élet, s nem volt "semmi"? Előkészült? Kivel / kikkel konzultált a Teremtés előtt és közben? 

Ha minden a "semmiből" vált valóra, akkor ki volt az, aki ezt az egészet létrehozta, megalkotta? Hiszen Ő nem élhetett a "semmiben"....... ugye? Ergo "semmi" sosem volt, vagyis nincs olyan, hogy nulla, mert minden egy EGY-ből indul ki......... A semmiből nem tud elindulni valami, csak a VAN-ságból.......

Hányszor öltött már testet a legmagasabb szintű energia a Földön? Miért ismétlődik eme mechanizmus / folyamat? (Én tudom........)  

Ha elvileg "minden ember bűnös", miért van polaritás a Földön? Akkor miért van pozitív erő/ oldal és isteni magatartás, s ha van, honnan jön? Nem lehet, hogy ez a történet is csupán egyfajta beidegződés? 

Jézus hogyan lépett vissza egy olyan testbe, ami - elvileg - már elkezdett bomlani?

Hogyan lehet elsajátítani a feltámadás / feltámasztás művészetét? Mindenkit fel lehet támasztani?

Hány hertzen rezeg a halál állapota (testkilépés) / folyamata? Mindenkinél egyforma / más?    

Ki dönt arról, kinek kell újból és újból testet öltenie, s ki az, aki kiléphet a szamszárából? Van-e előtte vizsga? Ki a döntőbíró? 

Milyen a Lélek szervezete, felépítése? Milyen területet képes átfogni? Képes-e átalakulni?  

Istennek a Világegyetem megalkotása a legmesteribb műve, vagy van ennél tökéletesebb és magasabb rendű elgondolása?

Jézust, mint szellemteremtényt (amikor még nem öltött testet) miképpen alkotta meg? Elég volt hozzá az Ő energetikája, vagy kellett hozzá a másik oldal is, a dualitásból? 

Csak a Földön van dualitás és polaritás, vagy ezen törvények más bolygókra is igazak?

Ha máshol is dualitás van, akkor lehet, hogy mindennek, akár a Világegyetemnek is van egy vele azonos párja, másolata?

A Földnek van-e ikerpárja, másolata? ( Ha nincs, honnan az ismeret, hogyan kell Földet teremteni?) 

Isten, a Teremtő, mi alapján hozta létre a VAN-ságot? Volt-e előtte terv(rajz)? Mivel minden fizikális megnyilvánulás előtt kell, hogy legyen szellemi elgondolás, vázlat, ami aztán le-KÉP-eződik....... 

Hogyan sűrít Isten? Mi ennek a mechanizmusnak a lényege?  

Az Élet csak a fizikai mivoltra korlátozódik? (Egyértelműen nem.......) 

Ha van örök létezés (vagyis az élet örök), akkor miért nem tudtuk még ezt fizikális viszonylatokban is létrehozni, magyarán miért van létforgatag?

Miért kell mindennek ismétlődnie, s meddig tart eme folyamat? 

Csak az ember léphet ki a létforgatagból, vagy minden, mi fizikális viszonylatban van, így az egész Világegyetem, valamint a Föld (is)? 

Mi lesz akkor, ha minden és mindenki egyesül, megszűnik a tágulás, s minden visszatér az Eredendőségbe? (Minden összehúzódik, s mindenki megtalálja az analóg párját és mintáját? - magyarán megszűnik az entrópia, a szétszórtság.......)

Az EGY-ségben milyen feladataink lesznek? Hiszen megszűnik a keresés, ergo nem lesz húzó- és motiválóerő......... (A Nirvana nem végállapot, hanem egy (a) kezdet.......... )

Hova kerülnek azok, akik megvilágosodtak, nem kell újraszületniük, s mesterként, döntéshozóként folytathatják tovább a létezést? - hiszen nekik már nem kell újra testet ölteniük, ergo nincs szükségük az itteni megtapasztalásokra.......... 

Ha a Föld egy tanulóbolygó / iskola, vannak-e más olyan bolygók, alkalmatosságok, dimenziók, ahol magasabb szinten tanulhatunk? Gondolok itt a továbbképzésre........ 

 

....... folyt. köv. 

 

Ön miért hívja / nevezi (vagy nevezteti) magát gurunak, tanítónak? Önnek már nem kell semmit tanulnia? Ha nem, miért van itt?  Biztos, hogy mindent tud?...........  

 

+ kérdések:  https://meda3.eoldal.hu/cikkek/meda-gondolatai/meda--on-valo-ismeret.html

 

 A kérdéseket méda rb. írta, kinek válaszait előadásaiban és cikkeiben lehet nyomon követni.

** e-mail: damaimagazin@gmail.com

 

MÉDA kizárólag szakmai megkeresést fogad. 

 

Előadások: https://www.youtube.com/channel/UCiyv9p2F7pd1qpBQwLV9kIA/videos

 

** damai (békés) program, 2020 - alapító: méda rb. 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.