Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.02.28

MÉDA: MÉDDHA (ÖNÁLLÓ MEGVILÁGOSODÁS)

 

Buda jelent barlangot. Buddha megvilágosodott Lényt, aki önállóan érte el célját: a legmagasabb tudatszintet. A barlangnak jelentősége van, hiszen - történetek szerint - ott leltek Szent Iratokra. Olyan tanokra, amelyek segítik az Emberi Létezést, amelyek utat mutatnak, felemelnek. A barlang benső ügyünk. Az, hogy ki milyen úton és milyen időintervallumban éri el a megvilágosodást - egyéni. Mindenkiben benne rejlik a lehetőség, mindenkiben ott a BARLANG, azaz: Buda. Buddhát nem "h"-val ejtik. Buddha így hangzik: BUDDA. Látnak-e, éreznek-e valamiféle párhuzamot, vagy analógiát a két kifejezés között? Minden bizonnyal. Hiszen a kettő összefügg.

Ahhoz, hogy elérjük a legmagasabb tudatszintet, "le kell menni a mélyre". Először. Meg kell ismerni a határainkat, hogy tudjuk, nincsenek. Üdvözülni kell, s el kell dobni minden felesleges "ruhát", amely teherként nehezedik ránk, és eltakar az Igazságtól. Azoktól az ismeretektől, amelyektől valójában, tökéletesen működik a Világ. A Méddha is jelenthet megvilágosodott egyént, aki szintén 35 évesen ért "oda". 35 évesen, 12 évnyi út után. Az út hosszú és viszontagságos. Hasonló, mint Gautama Sziddhártha sorsa. Valóban el kell hagyni mindenkit; Családot, Szerelmeket, élelmet és meleget? A biztonságos Otthont. És menni. Ki kell próbálni, mit bír az Ember? Hogy egy nő, egy női ruhába bújtatott egyén nem lehet aszkéta, MUNI? Dehogynem. Hiszen az Isteni sugallat, a pecsét nem NEMiség szerint válogat. A Lelket figyeli és a szándékot. Ki mit tesz meg érte és a Világért.

Az út keserves, fájdalommal teli. Betegségek, gyengeségek, újrakezdések. Százszor, ezerszer. De a figyelem, a tanúállapot, a mindenre és mindenkire kiterjedő pontos ismeret kárpótol. Azt nem tudom, hogy miért a legnehezebb, legkeményebb állapotban érjük el a FÉNYT. Miért kell teljesen lecsupaszodni, mindentől megszabadulni, hogy MINDENT: ŐT elérjük. Azaz tudom. Olyan áldozatokat kell tenni és mutatni, amelyek lemondásra kényszerítenek, amelyek által nem az ÉN, hanem a MINDEN az első. Érdek nélküli, mesteri SZERETET-állapotot kell létrehozni. Amiben nem számít "én" mit akarok. Számít, hogy mit akar Tőlem a Feljebbvaló. Az, aki végül megment. Mert ad Csodát, visszaadja Önmagunkat. De már egy igazabb, Emberfeletti Embert, aki képes URALKODNI ÖNMAGÁN. Aki el tud számolni ezerig, és rezzenéstelen arccal tűr. Tűri az éhséget, a hideget, a szeretetlenséget, s hogy akibe szerelmes, Őt se érezhesse maga körül, csak Önmagában. ERŐS HITET kovácsoljon, ERŐS HITET neveljen fel belül, amely most már ÉRDEM, igazi KINCS, az egyetlen, amely továbblendít - napról napra, Univerzumról Univerzumra.

Ez az egyéni megvilágosodás lényege. Amikor nem könyvekből akarok tapasztalatot szerezni, mert úgy nem lehet. Belemegyek az Élet SŰRŰJÉBE, nem vonom ki magam a szenvedésekből, lefogyok, meghízok, kiüresedem, majd újratöltekezem. Figyelem az anyag alakulását, s benne mindent, amit magam körül vélek. Azt a Tudati Egységet, amiből minden származik, amiben nincs HIÁNY, hiszen VAN(-ság). Ezt az Egységet, ezt a magas Tudati szférát és zenét elérhetjük. Sőt, elénekelhetjük. Átadhatjuk másoknak is. Segíthetünk az úton. Meg kell várni, míg jelet kapunk. Amíg annyi erőnk lesz, hogy lépjünk. Kilépjünk az anyag rabságából. Ezt az energiát Istentől kapjuk és a Napból, amely ránk mutat: Te kellesz! Most Te vagy a választott! És akkor mi keservvel, magunk mögött hagyva Szeretteinket, elindulunk. Látunk szegényeket, elesetteket, éhezést, gyötrelmet, halált. Látunk mindent, és mi magunk is átéljük a "keresztre-feszítés" fájdalmát. Mert lenyúzzák bőrünket, bántalmazzák Életünket, de mi kitartunk, mert ÍGÉRETET tettünk. Irgalommal vagyunk az elesettek felé, meghajtjuk fejünket a Magasabb Akarat előtt. Ha ez kell, legyen. Nemes program részesei vagyunk, akik teljesítenek. SZOLGÁLATOT.

Találkozunk hasonszőrűekkel, akik segítenek minket útjainkon. Lehet velük, bennük is "Szent Irat" és Szó, amely vigaszt nyújt, s kinyitja elménket. Rájövünk, az ismeret, a KÖNYVÜNK: bennünk is megtalálható. Csak meg kell lelni, fel kell kutatni és kinyitni. A nyitás, maga a mozdulat, eltarthat évekig. Mert benne éltünk egy másik tudatmódban, egy olyan ámításban, amelyben minden fontosabb, csak ez a KÖNYV nem, ez a Biblia. Ha belelapozunk személyes "bübloszunkba", AHA-élményeket élhetünk át, amelyek egyenlőek a gyönyör forrásával. Hiszen kapiskáljuk voltunkat. Rájövünk, egy magasabb Tudati energia hírnökei vagyunk, akiknek fontos feladatuk van. Közben persze zajlik az Élet. Minden kornak megvannak a maga sajátosságai. Ezekhez próbálunk igazodni. Dolgozunk, tanítunk, eszünk is néha, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a Világot, benne magunkat. A megvilágosodás nem egy pillanat. Hosszú folyamat. Nagyon hosszú. De már rajta vagyunk az úton, lelépni róla nem érdemes. Nem ildomos. Megszegnénk szavunkat. Tehát megyünk tovább. Önállóan. A következő és a következő év sem hozza el az anyagi dúskálást, hiszen mi az aszketizmusban leljük örömünket. Mellettünk fogyasztanak, gazdagszanak, házasodnak, mi BELÜL érjük el ugyanezt. Isteni IGÉVEL telve élünk. Boldogan. Számunkra ez a kiváltság. Az Isteni Kánaán. Hogy mikor érkezünk meg? Mindig. Minden pillanatban Otthon vagyunk, hiszen Bennünk van a HAZA. Hordozzuk. Csak nem vettük észre. Ezért a camino, ezért az elhagyás, mert nem ébredtünk fel. Ha látnánk, ha láttunk volna, tudhatnánk, hogy (valójában) nem az önsanyargatás hozza el a megvilágosodást számunkra. Nem az vezet oda. Ám ahhoz, hogy erre rájöjjünk, meg kell tapasztalnunk. A sötétet is. A fájdalmakat is. Ha ezek megvannak, ÉBREDÜNK. Felkelünk. Az Élet jó. Az Élet szép. Nem kellenek többé lemondások. Nem kellenek üres gyomrok, sebes testek. Isten nem így akar látni Bennünket. Ő tökéletesnek teremtett. Ezért vagyunk még gyermekek. Mert lázadunk, s azt hisszük, az igazságot csak önmarcangolással találhatjuk meg, csak (a) Csendben fejthetjük meg. Nem! A Csendben Önmagunkat vélhetjük, Önmagunk belső bugyraiban kotorászhatunk. Az Élet igazságai nem a sötét barlangban rejtőznek, nem a mélyben, hanem a FÉNYBEN és a SZERETETBEN.    

 

méd(dh)a rb.heart 12 éves bejárt út után..............

https://www.facebook.com/damaimagazin/

                  

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.