Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.08.23

MÉDA ELŐADÁSAI A NAGYOK KÖZÖTT.......

 

MÉDA előadásai bekerültek a legismertebb spirituális előadók közé........

15 éves tanulmányút után............

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdwgPgBIC9Y

 

https://www.youtube.com/results?search_query=spiritu%C3%A1lis+el%C5%91ad%C3%B3k+

 

MÉDA önálló témái / kutatási területei.......

 

- Abszolútum elérése, Totális Harmónia létrehozása, Összhang az Univerzummal 
- Belépés a Rendbe (kritériumok), a Rend felépítése (szellemi asztal) 
- A magas energetikai / tudati szint megnyilvánulása egyénileg / globálisan
- Emberi / Isteni tudatállapotok (kivetülések = világkorszakok, júgák vizsgálata) 
- Egyéni / Globális rezgésszint(emelés), parapszichológiai módszerek, Schumann-rezonancia emelkedésének hatása a Földre és az élő egységekre, a Föld szívverése, pulzusa......
- Kilépés a polaritásból (globális pálfordulás) 
- Tiszta létmód elérése (az odavezető út) 
- Szent Iratok rezgésszintje (felülírás, áthangolás) 
- IS-TE-ÉN megjelenítése analóg energetikai rendszerrel és tudatállapottal
- Teremtés (egyéni / egyetemes kivetítés), mátrixból matéria-elmélet kidolgozása 
- Szerzetesi látásmód elsajátítása, az elhívás jelei, aszketizmus a gyakorlatban / elméletben (tapasztalatok) 
- A Föld és az Ember (szó) névelemzése (tanulságok, tükrök) 
- A Világ holografikus felépítése, kollektív és egyéni kivetítések 
- Emberfeletti forma-tervezés, Isteni minták megismertetése
- Személyiség- és névelemzés (névenergetika), irányelvek 
- Önvaló-feltárás, tiszta Önvaló elérése, stációk, rétegek 
- Ikerlélek és analógia-kutatás: vizsgálatok, egyedi elméletek kidolgozása 
- Dualitás, polaritás érvényesülése a Földön, Egypólus elérése, az Egység energetikája + ezzel járó feladatok 
- Kapcsolati rendszerek és összefüggések (közös pontok keresése, vizsgálata) 
- Életút, életfeladat, sorsírás (jövőkutatás) - hogyan írjuk meg a saját sorsunkat 
- Tudatos teremtés, anyagformálás különböző tudatszintekkel - hogyan függ össze a tudati fejlődés a fizikum alakulásával (szerkezeti vizsgálat) 
- Idő és tér viszonya (analógiák), együttes vizsgálatok (időtlenség, kortalanság, a hely tudata, analógia a térrel) 
- Testkilépés, újra- és újjászületés (magyarázatok), kilépés a szamszárából
- Megvilágosodás és feltámadás mechanizmusa (stációk) 
- A Lélek, mint energiatér vizsgálata (testmozgatás) 
- Nemi kérdések, androgün-szerepek, a dualitás értelme, totális egyesülés (energetikája), ikertudat, ikerhit.... 
- Ember(vállalás), szellemi (ember) teremtés, felelősség 
- A gondolkodás jótékony hatása (egyénileg és globálisan) 
- Tudatszintek hatása az anyagra (megnyilvánulási formák), isteni tudatállapotok és kivetülések 
- Krisztus-tudat, Isteni passió, analóg minták, egyéni stációk
- Predesztináció, szövetség, hűség 
- Vallásalapítók (analógiák, közös pontok vizsgálata) 
- Szenvedés - mint építő erő, kilépés a szenvedésből 
- "Előző életek", korábbi testet öltések, mint tudatszintek (vizsgálata), emlékek, átörökített tudás, Örök Önvaló (mint halmaz) 
- Védelmi technikák + tértisztítás (parapszichológiai módszerek, egyéni technikák)
- A Hit biokémiája, a Szó (ima és ige) teremtő/formáló ereje, összefüggések 
- Egyetemes Szeretet-rendszer, isteni minták, Tudati Éden (állapota) és annak elérése 
- Anyagmentesség, elengedés, lemondás (gyönyöre), fázisok, stációk....
- Szent György-vonal (szakrális helyek) energetikájának hatásai, magyarázatok 
- Tananyagok, szellemi edzéstervek összeállítása - személyre szabva 
- Speciális előadások, technikák, módszerek ajánlása 
- Támogatói rendszerek, humánus megoldások megismertetése
- Adakozási gyakorlatok, irgalom, könyörületesség (elérése) 
- Egyén és társadalom szerepe - szociológiai felmérések, interjúk, szakdolgozatok készítése 
- Média hatása és eredeti szerepe, riportfilmek készítése (tiszta közeg) 
- Szabadság, függetlenség, nyitottság, tolerancia, empátia.....

+ az előadások, cikkek témái.......

1.000 önálló cikk és cím, 1.000 előadás áttanulmányozása, 3 millió karakter saját gondolat, 2.000 oldal kézirat, önálló elméletek és kutatási területek, szellemi edzéstervek készítése, Damai (békés) magazin és program alapítása, Éden nevű csoport létrehozása, 100 interjú, 6 honlap, "megbízható oldalak" - online tanúsítvány, 300.000-400.000 olvasó/hallgató, saját fotók és tervek, konzultációk, gyűjtemények (pl. Nyitott Önvaló - tananyagok), fórumok, szakmai beszélgetések, 20-30 csoportban való aktív részvétel, televíziós riportfilmek és önálló műsorok készítése, televíziós mesterkurzus elvégzése, főiskolai diploma (társadalomtudomány és közművelődéstan - NYME-ATFK), szabadegyetemi előadásokon való részvétel, állandó rezgésszint-emelés, önálló megvilágosodás - 35 évesen, 15 éves spirituális út és gyakorlat, parapszichológiai tanulmány, 200-300 személyiség- és névelemzés (névenergetika), ikerlélek-vizsgálatok és tanácsadás, tudatos teremtés (elsajátítás és gyakorlatok), mátrixból matéria-elmélet kidolgozása, összefüggések vizsgálata, 230 önálló előadás/téma - eddig........

 

**damai (békés) magazin és program, 2019 - alapító: méda rb.

 

https://medaprogram.eoldal.hu/

 

https://www.youtube.com/channel/UCiyv9p2F7pd1qpBQwLV9kIA/videos

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.